Verslag reis Kenia / Ukunda 2015

In maart hebben Elly van Campen van Vuuren (voorzitter)  en Rebecca Siebinga (vice-voorzitter) een bezoek gebracht aan Kenia / Ukunda. Gemiddeld elke twee jaar vindt zo’n bezoek plaats en het doel van deze bezoeken blijft ongewijzigd: “Met je voeten in de klei staan” met eigen ogen zien hoe het gaat op de Elizabeth, Franciscus en St. Angelo school in Ukunda. Hoe is het met de kinderen, welke ontwikkelingen zijn er en zitten we op de goede weg.

Wij hebben de drie scholen bezocht, 30 gesponsorde kinderen ontmoet met hun ouders/verzorgers, de nonnen op de scholen gesproken. Ook hebben we een bezoek gebracht aan de orde van St. Joseph in Mombasa (het “hoofdkwartier” van de nonnen die de scholen leiden).

De reis was indrukwekkend; veel gezien, veel gehoord en natuurlijk zelf kunnen constateren dat datgene waar St. Campvuur zich voor inzet, er toe doet !De kinderen op de drie scholen (10 op de twee kleuterscholen en 20 op de lagere school) krijgen onderwijs in het Engels. De ouders/verzorgers die we persoonlijk de hand hebben kunnen schudden zijn zo dankbaar voor het feit dat hun kind naar school kan.(voor 4 kindertjes zoeken wij sponsorouders (€300.- per jaar)
De nonnen en onderwijzers op de scholen zijn zeer betrokken, hebben de (administratieve) zaken keurig voor elkaar en hebben zowel oog voor het geheel (de ontwikkeling van de school) als voor het individuele kind. Bijzonder om de warmte voor de kinderen te zien.
Natuurlijk hebben we ook gesproken over de ontwikkeling van de St. Angelo school. Er zijn dit jaar weer twee lokalen bijgebouwd, waarvan één met financiële hulp van St. Campvuur. Het lokaal was bijna af en ziet er keurig uit; ruim, licht en koel.

Wat op dit moment echt urgent is, is de opbouw van een nieuwe keuken en gemeenschapsruimte. Er is nu geen ruimte waar de kinderen met elkaar kunnen eten of samen kunnen komen. Wij hebben de huidige “keuken” gezien, waar voor ruim 300 kinderen dagelijks twee maaltijden worden bereid. Het is niet meer dan een hutje met een lemen vloer, een houtvuurtje en zonder enige vorm van voorzieningen zoals die in een (school)keuken horen te zijn. Geen stromend water, geen elektra, geen koeling, geen afvoer, geen aanrecht of iets dergelijks, geen plaats om dingen te bewaren…..
Kortom, u voelt hem al aankomen: St. Campvuur gaat een nieuwe uitdaging aan met een nieuw project !! De realisatie van een gemeenschapsruimte, met keuken op de St. Angelo school. U hoort hierover natuurlijk later meer, want laten we eerlijk zijn, zonder u allen kan St. Campvuur haar waardevolle werk niet voortzetten.

Een uitgebreid verslag van de reis, met veel foto’s kunt u zien op www.campvuur.reismee.nl.

Elly van Campen van Vuuren

Rebecca Siebinga

Bezoek Kenia

In het najaar 2014 of voorjaar 2015 gaat Elly met een van de sponsorouders en een lid van de Rotary naar Kenia.  Wij vinden het belangrijk onze contacten te onderhouden  met de nonnen die op een fantastische manier voor “onze kinderen “ en scholen zorgdragen. Ook zullen wij de pleegkinderen bezoeken en waar nodig in het gezin de helpende hand reiken. Als het goed is wordt het derde  “campvuur schoollokaal” in de St. Angelo’s primary school geopend

Books 4 life

Stichting Books4Life:

Op zondag 16 maart was de stationshal van Groningen het toneel van een bijzonder evenement. Books 4 Life reikte de opbrengst van 2013 uit aan onder andere Amnesty International en Oxfam Novib. Naast de twee grote Goede doelen die 50% van de totale opbrengst krijgen werden 3 kleine goede doelen Stichtingen genomineerd waaronder de Stichting Campvuur . Wij kregen een cheque van € 1.682 die wij gaan gebruiken voor de bouw van het derde schoollokaal in de St. Angelo’s school foto In Nederland zijn 7 tweedehands boekwinkels van Books 4 Life die geld ophalen voor goede doelen.

Het succes van Books 4 Life is onder meer te danken aan de laagdrempelige en praktische manier waarop stadjers een bijdrage kunnen leveren. Door een boek te geven, te kopen of in actie te komen als vrijwilliger worden goede doelen direct gesteund. Books 4 Life biedt daarnaast een uitkomst voor mensen die weinig te besteden hebben, want kwalitatief goede boeken zijn voor een laag bedrag te koop.  Op http://www.books4life.nl/groningen vindt u meer informatie en alle vestigingen in Nederland

Schoolbankjes Rotaryclub Drachten

Rotaryclub Drachten heeft er voor gezorgd dat er in de nieuwe klaslokalen ook meubilair staat. Dankzij een schenking van € 4500,- konden er 100 nieuwe schoolbankjes met bijbehorende stoelen worden gemaakt die plaats bieden aan 200 kinderen.P1010617

Financiële pleegkinderen

We hebben  inmiddels 29 kinderen waarvoor de stichting Campvuur de kosten van school en maaltijden betaalt. Van deze 29 kinderen hebben er 26 een sponsor. We zoeken dus nog voor 3 kinderen een sponsor ( zie onderstaande foto’s ). De kosten hiervoor zijn € 25,00 per maand.

Normaal nemen we ieder jaar max. 10 nieuwe pleegkinderen aan. Dit jaar hebben wij maar 3 nieuwe kinderen aangenomen omdat alle nieuwe kinderen van 2013 nog geen sponsor hadden. We nemen weer nieuwe kinderen aan als we voor deze 3  ook een sponsor hebben gevonden. De periode dat wij een kind “onderhouden” is  ongeveer 12 jaar ,van start kleuterschool t/m primary school.

Wil je al “onze ” kinderen zien klik dan op deze link

029 Elham

029 Elham

 

030 Kelvin

030 Kelvin

031 Sheilla

031 Sheilla

Bouw nieuw lokaal St Angelo Primary School

In 2010 zijn we gestart met de bouw van de St. Angelo’s school. Inmiddels zijn er 8 schoollokalen gerealiseerd, waarvan 2 door Stichting Campvuur. De gemeenschapsruimte en 8 schoollokalen moeten nog worden afgebouwd. Dit jaar kunnen wij door donaties een derde lokaal realiseren. “Step by step” naar een volwaardig schoolgebouw. Kosten van een schoollokaal € 8500.- Sponsoren heel heel hartelijk dank. Natuurlijk starten we weer een actie om ons vierde lokaal te realiseren. Als alles naar verwachting loopt hopen we dit in 2015 te kunnen bouwen.

2012_412P1010611

Bibliotheek St. Angelo

De Stichting My Book Buddy http://www.mybookbuddy.nl/  heeft  de St. Angelo’s school een bibliotheek geschonken waar de schoolkinderen erg blij mee zijn. Cathy Spierenburg van de stichting My Book Buddy heeft de school in Kenia bezocht en was erg onder de indruk van de kwaliteit van het onderwijs op de St. Angelo’s school. Zij heeft veel scholen in ontwikkelingslanden bezocht en zij is zelden zo’n goed georganiseerde school tegen gekomen. Van zulke berichten worden wij erg blij en daar doen we het voor.

Sponsor kinderen en bouw nieuw lokaal

Alle sponsorouders hebben de schoolresultaten van de kinderen gekregen. De kinderen presteren allemaal heel goed en wij zijn daar erg blij mee. Wij hebben voor 8 kinderen nog geen sponsor. De stichting betaalt het schoolgeld voor deze kinderen uit eigen middelen en we hopen in 2014 sponsorouders (€300 per jaar) te vinden.

Naast de sponsorkinderen is nu prioriteit het afbouwen van de schoollokalen van de St. Angelo’s  primaryschool.

8 schoollokalen en de gemeenschapsruimte moeten nog worden afgebouwd. De school kent een opbouw van onder af aan. De sponsorkinderen van de St. Elizabeth en St. Franciscus Nursery stromen door naar de St. Angelo’s primary school. We willen er voor zorgen dat de doorstroom en het onderwijs gewaarborgd  blijft.  Dit kan alleen als er schoollokalen zijn om de kinderen te huisvesten. De bouw ligt nu stil omdat er simpelweg geen geld meer is. De kosten van een lokaal zijn €8000.-

Van de Rotary Drachten hebben wij een toezegging voor de inrichting van de lokalen.

Wij zijn erg blij met een sponsor die € 2000.–  toegezegd heeft voor de start van de bouw van een schoollokaal. We “missen” nog € 2000.- om daadwerkelijk te kunnen starten. Als we nog meer sponsoren vinden legt de stichting er  € 4000.— bij en kunnen we weer een schoollokaal realiseren.

De huisvesting voor “onze” kinderen op de St. Angelo’s primary school blijft op deze manier gewaarborgd.

6 kinderen geslaagd voor St Angelo Primary school

John, Leah, Josepph ( Catholic nursary school), Harrison, Salama en Omari ( St. Elizabeth nursary) hebben hun toelatingsexamen voor St Angelo Primary school met goed gevolg afgelegd. Zijn mogen dan ook met ingang van het nieuwe schooljaar per 01-01-2013 beginnen in klas 1. Zij kunnen nu lezen,schrijven en rekenen. Tevens beheersen ze de engelse taal.