Het gaat beginnen …..

Wij zijn enorm blij om te kunnen vertellen dat de bouw van de nieuwe keuken bijna gaat beginnen.

Het contract is getekend, er is inmiddels € 12.000,- overgemaakt en iedereen staat in de startblokken. De planning is dat (hopelijk) zo aan het einde van de zomer de nieuwe keuken er staat. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte en we hopen snel de eerste foto’s te kunnen laten zien.

Wordt vervolgd…..Het

Even voorstellen.

Wij zijn Dalphin, Rich, Elizabeth, Vicus, Abigael, Melvin, Judith, Maryjoy en Japeth. Allemaal leerlingen van St Elizabeth-, St Francis- en St Angelo School waarvan de ouders het schoolgeld niet meer konden betalen. Dit betekent dat zij geen onderwijs meer kunnen volgen en geen maaltijden meer krijgen. Onze stichting heeft dan ook besloten deze 9 kansarme maar zeer gemotiveerde kinderen aan te nemen. Voor zes kinderen hebben we reeds een sponsor gevonden. Voor drie kinderen zoeken we nog een sponsor. Helpt u ons?

De Vastenactie

De Landelijke vastenactie heeft ons project goedgekeurd als een zgn. eigen doel. Mocht u toch al van plan zijn iets aan de Vastenactie te schenken dan zou het fijn zijn als u het dit jaar stort op de rekening van de Vastenactie IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 onder vermelding van ons projectnummer 400432 – samen aan tafel .

Bezoek pleegkinderen

Frank is net terug uit Kenia. Naast het regelen van de bouwplannen voor de keuken, heeft Frank natuurlijk ook al onze kinderen en hun ouders ontmoet. Met de kinderen gaat het fantastisch; ze behalen uitstekende resultaten. Esther heeft de basisschool nu afgerond en is in januari gestart op de high school. Wij hebben besloten om de kinderen ook daarin financieel te ondersteunen, zodat hun perspectief op een goede toekomst vergroot wordt.

 

De keuken kan gebouwd gaan worden.

Ons project is goedgekeurd door de landelijke vastenactie als een zgn. “eigen doel”. Dit betekent dat wij in maart 2018 in Kenia van start kunnen gaan met de keuken voor 600 kinderen. Frank vertrekt 31 januari naar Kenia om alles voor te bereiden en te bespreken. Meer nieuws hierover volgt in een nieuwsbrief rond half februari.

Nieuwsbrief Kerst 2017

Lieve Campvuur-vrienden

December staat traditioneel in het teken van de feestdagen. Waar Sinterklaas een echt kinderfeest is, zijn de kerstdagen een gezellig familiefeest met daarna de jaarswisseling, Voor ons is de St. Angeloschool  in Ukunda (Kenia) met de pleegkinderen een feest.

De 29 pleegkinderen doen het geweldig op school. Ook scoort de school  regelmatig landelijk heel hoog met uitmuntende leerlingen. Dit geeft ons heel veel moed en vertrouwen.  Wij vergroten met het onderwijs op  “onze” school de kans op een betere toekomst voor onze pleegkinderen. Wij zoeken nog voor 1 pleegkind een sponsor (€ 25.- per maand).

Wij hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd om de keukenplannen  in 2018 gerealiseerd te krijgen. Wat een feest dat wij kunnen beginnen met de keuken voor 600 kinderen. Frank gaat in maart naar Kenia om de pleegkinderen te bezoeken. Met de zusters van congregatie van St. Joseph zal dan uitgebreid besproken worden hoe de keuken gerealiseerd gaat worden  zodat het allemaal goed verloopt en het geld op de goede manier besteed wordt. Wij hebben nu ruim €16.000.- in kas voor de keuken en voor de resterende €8000.- gaan we ons uiterste best doen om dit bij elkaar te krijgen. In de parochie van de H. Clara van Assisi zal tijdens de actie in de vastentijd 2018 de opbrengst voor de nieuw te realiseren keuken zijn. Wij zetten onze schouders er onder om het keukenproject in 2018 af te ronden. Als u in 2017 nog iets wilt schenken aan een goed doel, dan houden wij ons van harte aanbevolen.  Stichting Campvuur is een ANBI  en ons rekening nummer van de Stichting is NL57 RBRB 0978 1541 85

Wat zouden wij zijn zonder onze sponsoren, leden van de club van 100 en de ouders die ieder jaar weer trouw voor hun pleegkind in Kenia betalen! Geweldig dat jullie ons steunen. Reuze dank daarvoor.  Door jullie hulp kunnen plannen gerealiseerd worden en worden dromen waar. Wat een feest!

Wij wensen jullie alllen een hele feestelijke sfeervolle kerst met iedereen die jullie lief is en een liefdevol en vredig Nieuwjaar.

 

Frank, Rebecca en Elly

Nieuw bezoek in voorbereiding

De afgelopen periode hebben we veel gemaild met de mensen in Ukunda. Natuurlijk om te weten hoe het met “onze” kinderen gaat. Maar ook om te overleggen over het project “Samen aan Tafel”. En eigenlijk is het nu weer de hoogste tijd om een écht bezoek te gaan brengen; om samen dingen door te spreken en met eigen ogen te zien hoe het gaat. We houden u op de hoogte van de voortgang van deze plannen.

Spontane donatie

Naast onze “vaste” donateurs waar we heel blij mee zijn ontvangen wij ook regelmatig een spontane donatie op onze bankrekening van lieve mensen waarvan wij het adres niet kunnen achterhalen.

Heel hartelijk dank voor jullie warme bijdrage.

Cadeau

Wat een blije verrassing. Van een echtpaar dat 40 jaar getrouwd was kregen
wij spontaan een bedrag van €590.- overgemaakt. Hiervan kunnen 2 kinderen
die dit jaar nog geen sponsor-ouder hadden weer een jaar naar school.

Heel hartelijk dank voor dit prachtige cadeau.

Wie zegt “ja

St. Campvuur zet zich in om kansarme kinderen in Ukunda een schoolopleiding te geven. Dat is geen nieuws voor u, als trouwe sponsors, lezers en geïntereseerden. Op dit moment hebben wij 29 kinderen onder onze hoede. Dat betekent dat zij naar school gaan doordat zij door u financieel worden ondersteund, voor een bedrag van € 300,- per jaar. Voor 3 kinderen zoeken wij nog een sponsor. Door omstandigheden is hun sponsoring in Nederland gestopt en natuurlijk wilden wij hun schoolopleiding daarvoor niet stopzetten, We hebben dus tijdelijk de financiële ondersteuning overgenomen, maar zoeken nu voor deze 3 kinderen nog sponsors. Onze vraag aan u is: wie zegt “ja”?