Projecten vanaf 2008 – 2012

Project 2008 – 2009

In 2008 en 2009 is het onderstaande schoolproject gerealiseerd in samenwerking met de Maweni Church of the Lord. De Habari Njema Hope School ligt bij de zuid kust Kwale, district Msambweni divison beach bij Ukunda.

De school biedt onderdak aan ongeveer 100 kinderen. Tevens krijgen de kinderen 2 maaltijden per dag. Tijdens ons verblijf in Kenia is in maart 2010 het lokaaltje aan het bestuur overgedragen. De school kan zich door inzet van de lokale kerk en de bijdrage van ouders, sponsors en toeristen zu zelf redden.

Onze bijdrage voor de bouw, inrichting en leermiddelen van het lokaal is € 3500,– geweest. De realisatie is binnen de grenzen van de begroting uitgevoerd.

Lokaal in aanbouw in 2009

lokaal in 2010

het lokaal van binnen uit

omgeving van de school.

Plan 2010

Om kansarme kinderen een kans te geven onderwijs te volgen hadden wij het voornemen een stuk grond te kopen en daarop een lokaaltje te bouwen voor een nursary (een soort kleuterschool) midden in de rimboe, dicht bij de mensen die we willen bereiken. Het probleem was hoe kun je het niveau van het onderwijs blijven garanderen en de doorstroom naar een primary (lagere) school na 2 jaar.

Na diverse scholen te hebben bezocht en vele mensen te hebben gesproken blijft dit een groot probleem. Wij zijn dan ook heel blij dat de zusters van de congregatie van St. Jozef (www.ssjkenya.org) met ons willen samenwerken. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en is een doorstroming naar een primary school geregeld. De scholen van de zusters werken volgens de Montessori- methode en staan bekend als de beste in de regio.

Project 2010 – 2011

De huidige St. Elizabeth Nursary School van de zusters van St. Jozef heeft ongeveer 140 leerlingen en de St Francis ongeveer 350 leerlingen van 4 tot 6 jaar oud. Ieder jaar stromen er 225 kinderen door naar de primary school. Er is dringend behoefte aan een nieuwe primary school van plm 15 lokalen. De grond hiervoor is al door de nonnen aangekocht. De bouw van de St Angelo Primary School zal binnenkort van start gaan en wordt opgeleverd voor het nieuwe schooljaar dat op 1 januari begint. Wij gaan een klaslokaal financieren bij deze nieuwe school. Als tegenprestatie laten de zusters ieder jaar 10 kansarme kinderen toe op de nursary school. Na 2 jaar stromen ze door naar de primary school. Ieder jaar 10 kinderen waarvoor de stichting het schoolgeld betaalt zijn na 10 jaar 100 kinderen ect. De kosten van een lokaal bedragen € 8.500,–

Artistimpression St Angelo Primary

De bouw is begonnen

Gedeelte opgeleverd

“ons”klaslokaal

“ons” klaslokaal

De gedenksteen

De gedenksteen

Project 2012

Ook dit jaar willen we graag een nieuw klaslokaal gaan bouwen bij de St. Angelo Primary School. Tevens hebben we kunnen we 5 nieuwe pleegkinderen aannemen. Kosten klaslokaal € 8.500,–

De bouw van het nieuwe lokaal

Onthulling gedenksteen november 2012.