Veelgestelde vragen

Wat betekent “ANBI”?

Een ANBI is een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Deze titel wordt door de belastingdienst toegekend. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich (onder andere) voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang. Er zijn nog veel meer voorwaarden, die u kunt vinden op de site van de belastingdienst. Stichting Campvuur heeft een ANBI-status (zie ook: “Wie zijn wij”) en dat houdt in dat uw giften voor 100% aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Hoe weten jullie dat een kind kansarm is?

De zusters die leiding geven aan de scholen, kennen de lokale situatie. Zij weten in welke gezinnen er sprake is van armoede, werkloosheid van ouders of andere omstandigheden waardoor een kind niet naar school kan. Ook hebben wij in Kenia een door het Ministerie goedgekeurde “Self Help Group” (zie ook: “Wie zijn wij”). Caroline Nduku, lid van de Self Help Group en woonachtig in het gebied waar de scholen staan, heeft intensief contact met de nonnen. Wij hebben regelmatig contact met Caroline en de nonnen.

Kan ik meerdere kinderen sponsoren?

Ja, u kunt zelf bepalen hoeveel kinderen u sponsort.

Als ik een kind sponsor, hoe blijf ik dan op de hoogte hoe het gaat?

De scholen sturen de schoolrapporten naar ons en wij zorgen er voor dat u 3x per jaar de vorderingen van uw sponsorkind per mail ontvangt.

Kan ik de school van mijn sponsorkind bezoeken?

Ja, dat kan altijd. Caroline Nduku, onze contactpersoon in Kenia, kan u bij uw bezoek aan uw sponsorkind begeleiden. Wij geven u graag alle informatie hierover.

Heb ik inzicht hoe het geld wordt besteed?

Uiteraard! De jaarrekening van stichting Campvuur staat op de site (zie ook:”Wie zijn wij/financiën”). En als u verder nog vragen heeft, wil het bestuur die graag beantwoorden.

De scholen worden geleid door de congregatie van de zusters van Sint Joseph. Zijn er dan alleen katholieke kinderen welkom?

Nee hoor, kinderen van alle geloofsovertuigingen, rassen en culturen zijn welkom op onze scholen.

Wat gebeurt er met de kinderen als ze de lagere school hebben afgerond?

Als de kinderen de lagere school hebben afgerond, hebben ze 10/11 jaar kleuter- en basisonderwijs gevolgd. Ze zijn dan ongeveer 14 jaar oud. Daarna hebben we besloten de kinderen financieel te blijven ondersteunen voor vervolgonderwijs, bijvoorbeeld op een school voor een beroepsopleiding of een highschool.

Worden er meerdere kinderen uit één gezin gesponsord?

Nee, normaal gesproken sponsoren wij één kind per gezin. We hebben een uitzondering gemaakt voor een tweeling.

Wie houdt er toezicht op het uitvoeren van de projecten?

Wij hebben in Kenia een zgn. “Self Help Group”. Caroline Nduku is lid van de Self Help Group en onze contactpersoon in Kenia. Zij is zeer betrokken, houdt toezicht bij alle projecten en heeft intensief contact met de nonnen. Ook de nonnen houden toezicht op bijvoorbeeld de bouw van een schoollokaal.

Hoe weet ik dat mijn geld ten goede komt aan de kinderen?

Uw donatie komt op de rekening van de stichting. Wij maken 3x per jaar het schoolgeld over naar Kenia. De kosten van de stichting zijn minimaal. Als wij ons project bezoeken, betalen we dit uit privémiddelen. De Stichting is transparant en onze jaarrekening staat op de site (zie ook: “Wie zijn wij/financiën”).